Filosofie

vooruitzichtFilosofie van Three in One

Ieder mens is uniek. We worden geboren met onze eigen specifieke mogelijkheden. Wanneer we opgroeien, raken die eigen mogelijkheden op de achtergrond. We maken een zelfbeeld, dat gebaseerd is op onze eigen verwachting van het leven, verwachtingen van anderen en ervaringen die we opdoen met onze ouders, leraren, vrienden en anderen. Dit aangepaste zelfbeeld bepaalt ons gedrag in het nu. Omdat we geneigd zijn vooral onze minder goede kanten te zien, beperkt het ons in het gebruiken van onze unieke eigenschappen.

Door het werken met de One Brain® methode van Three In One worden we weer in staat gesteld onze eigen krachten en mogelijkheden te gebruiken, waarbij we ons niet meer gehinderd voelen door zelftwijfel. Door contact te maken met onze eigen individualiteit kunnen we ons persoonlijk ontwikkelen. Zo bouwen we weer motivatie op om uitdagingen aan te gaan en risico’s te nemen die nodig zijn om het leven te creëren dat we willen hebben. Die keuze voor positieve verandering in ons leven kan alleen door onszelf gemaakt worden!

De One Brain® methode is ook gericht op zelfeducatie en het toenemen van bewustzijn. Als je inzicht krijgt in de verschillende processen gedurende je leven en je hier grip op krijgt, kun je beslissen hoe je jouw leven nu in gaat richten.