Medium

therapeutisch-mediumschap

Therapeutisch mediumschap

Niet alleen tijdens ons huidige leven, maar ook in voorgaande levens ontwikkelden we overtuigingen die ons in het heden belemmeren. Bijvoorbeeld: als we in onze jonge jaren geen liefde en aandacht van onze ouders kregen, kan hierdoor de overtuiging zijn ontstaan dat we het niet waard zijn om liefde en aandacht te krijgen. Als er boos gereageerd werd als we onze gevoelens lieten zien, zullen we geleerd hebben onze gevoelens voor onszelf te houden.

Het transformeren van belemmerende overtuigingen

Als medium kan ik je door middel van beelden begeleiden naar de oorzaak van de overtuigingen die je belemmeren. Door inzicht te hebben in wat er aan ten grondslag lag, kan de overtuiging transformeren. Hierdoor heeft deze geen invloed meer op je gedrag in het heden.

Wat hebben lichamelijke klachten ons te vertellen?

Zoals je in het stukje over ons levenspad hebt kunnen lezen, heeft onze ziel gekozen voor dit aardse bestaan om nieuwe lessen te leren. Vrijwel altijd hebben deze lessen te maken met liefde voor jezelf, je grenzen aangeven, jezelf accepteren zoals je bent, jezelf waardevol vinden, gebruik maken van je talenten en gaven, etc. Helaas vergeten we vrijwel direct na de geboorte dat dit de reden is voor ons bestaan op aarde. We begrijpen niet waarom we moeilijke situaties moeten doormaken en voelen ons vaak slachtoffer van het leven.

Je lichaam is het voertuig van je ziel. Je ziel kan met je communiceren met behulp van je lichaam en wel door pijnklachten. Pijnklachten hebben dan ook vaak met één van de lessen te maken die we te leren hebben. We kunnen het lichaam vragen wat deze je wil vertellen met de betreffende klachten.

Door middel van beelden krijgen we de informatie die je nodig hebt om in te zien welk gedrag je zou moeten veranderen. Het betreft vaak gedrag dat niet goed is voor jezelf en waarmee je jezelf verhindert een goede toekomst te hebben. Als de boodschap goed is binnengekomen en je je gedrag wijzigt, worden de pijnklachten minder of verdwijnen.

Het verwijderen van negatieve energieën

Na hun overlijden gaan niet alle zielen direct naar het Licht. Zielen, die nog heel erg in een emotie zitten, kunnen nog niet overgaan en blijven op aarde ronddolen. Zo’n ziel sluit zich dan aan bij een persoon die in dezelfde emotie zit. Hierdoor kan het dus voorkomen dat we entiteiten aantrekken.

Dit kan kenbaar worden door bijv. het horen van stemmen, emoties zoals angsten e.d.

Het kan ook voorkomen dat deze entiteiten in huis aanwezig zijn. Steeds meer kinderen zijn zo gevoelig dat ze deze kunnen voelen en soms zien. Door contact met deze entiteiten te maken kan ik hen begeleiden naar het Licht.