Werkwijze

kamerBij de One Brain methode maken we gebruik van feedback van het lichaam door middel van spiertesten. De reactie in je spieren geeft aan of iets al dan niet goed voor je is. Als iets goed voor je voelt, kom je in je kracht en testen je spieren sterk. Als iets niet goed voor je is, verslappen je spieren. Dat is dan ook de reden waarom mensen bij een ‘slecht nieuws’ gesprek wordt aangeraden om te gaan zitten.

Consult

Allereerst bespreken we het thema voor het consult. Dit kan alles zijn waarbij je stress / emotionele lading ervaart.

Met behulp van de spiertest wordt duidelijk welke emotionele gemoedstoestand er met betrekking tot je thema speelt, welke gemoedstoestand je wenst en welke structuur / kwaliteit er meespeelt. Hierbij maken we gebruik van de Gedragsbarometer die je helpt bij het verwoorden van hoe je je voelt en wat je graag wilt.

Indien van toepassing gaan we door middel van een leeftijdsrecessie terug in het geheugen van ons lichaam om te bepalen wanneer en waardoor de negatieve emoties zijn ontstaan.

We kijken welke energiecorrecties en/of stressverminderingstechnieken er nodig zijn om jouw motivatie voor een positieve verandering te verhogen en de zelftwijfel te verminderen.

Doordat oude gevoelens, en daardoor ook automatische reactiepatronen, daarna geen invloed meer hebben op je nieuwe gedrag, is het mogelijk er bewust voor te kiezen om op een andere wijze met je thema om te gaan. We bespreken welke keuze je maakt om je doel te bereiken en kijken of deze voornemens ondersteund kunnen worden door een oefening of opdracht voor thuis. Dit zorgt ook voor ankering van de nieuwe keuze.

Voordelen van deze manier van werken

  • Het is niet nodig om te vertellen wat er allemaal gespeeld heeft in je leven en wat dit met je heeft gedaan. Jouw lichaam geeft aan wat op dat moment het belangrijkste onderwerp is om aan te werken;
  • Je voelt zelf via de spiertesten wat er nodig is om je beter te voelen. De door jou aangegeven feiten worden dus niet door een ander geïnterpreteerd en omgezet naar een ‘behandelplan’;
  • Je krijgt informatie over de zaken die voor jou belangrijk zijn. Deze informatie brengt duidelijkheid, niet alleen over wat er nu speelt en waar dat mee te maken heeft, maar ook over welke keuzes goed voor jou zijn.
  • Het probleem wordt op een dieper niveau aangepakt, waardoor de onderliggende overtuiging wordt omgezet naar een overtuiging die je in je kracht zet;
  • Controle van de energie in de meridianen aan het begin en aan het einde van het consult toont aan of het consult een positief effect heeft gehad voor jou..